شیهان پوررضایی همراه با شیهان آلن رئس کاراته اروپا 

 

Free Image Hosting At Welcome to img98.com Image Upload Center, a free image upload solution. Simply browse, select, and upload! نماینده کیوکوشین کاراته تزوکا خراسان جنوبی استاد جواد پوررضایی دارای کمربند مشکی دان 4 قهرمان چند دوره مسابقات کاراته آزاد ،مربی دفاع شخصی و شکستن اجسام سخت . 

جهت اطلاع بیشتر:09151057619-09153629214

 Email:ahkh_66@yahoo.com

  

 گلچینی از  اعضای سبک کیکوشین تزوکا

 

Free Image Hosting At Welcome to img98.com Image Upload Center, a free image upload solution. Simply browse, select, and upload!

 

Free Image Hosting At Welcome to img98.com Image Upload Center, a free image upload solution. Simply browse, select, and upload! 

 

Free Image Hosting At Welcome to img98.com Image Upload Center, a free image upload solution. Simply browse, select, and upload! 

 

Free Image Hosting At Welcome to img98.com Image Upload Center, a free image upload solution. Simply browse, select, and upload! 

 

Free Image Hosting At Welcome to img98.com Image Upload Center, a free image upload solution. Simply browse, select, and upload! 

 

Free Image Hosting At Welcome to img98.com Image Upload Center, a free image upload solution. Simply browse, select, and upload! 

Free Image Hosting At Welcome to img98.com Image Upload Center, a free image upload solution. Simply browse, select, and upload!  

 

 Free Image Hosting At Welcome to img98.com Image Upload Center, a free image upload solution. Simply browse, select, and upload!

 

Free Image Hosting At Welcome to img98.com Image Upload Center, a free image upload solution. Simply browse, select, and upload! 

 Free Image Hosting At Welcome to img98.com Image Upload Center, a free image upload solution. Simply browse, select, and upload!

شیهان محمد شقاقی قهرمان قهرمانان جهان