X
تبلیغات
رایتل

ستیز من تنها با تاریکیست..برای نبرد با تاریکی شمشیر نمی کشم چراغ می افروزم..